Đang chạy xe thì nó nói "Cảm ơn m suốt thời gian qua đã ở bên t" rồi tăng ga

Đang chạy xe thì nó nói "Cảm ơn m suốt thời gian qua đã ở bên t" rồi tăng ga
Được tài trợ