ĐANG NGỒI ĂN BÚN ĐẬU THÌ HÓNG ĐƯỢC MÀN COMBAT CỰC CĂNG CỦA CÁC CHỊ EM NGÕ TẠ QUANG BỬU Vừa nãy, trước khi cơn mưa lạ lùng ùa tới thì tại khu vực Bách Khoa đã xảy ra 1 trận ẩu đã giữa các....chị em. Theo nhân chứng kể lại thì 2 nữ hiệp áo trắng và áo đen không biết từ đâu lao tới tự nhiên combat với liền 6 7 người. Vừa combat vừa đọc thần chú "biết bmay` là ai không" nhưng do quân lực đối phương áp đảo nên 2 nữ hiệp đã bị hội đồng tổng cốc, rất may là vẫn kịp sủi trước khi quá căng. Bách Khoa đúng là mảnh đất kì dị.. Gái đã ít xong giờ họ còn oánk nhau :-< member gửi tin về Beatvn -Tiểu Lý Phi Down- #beatvn #news

ĐANG NGỒI ĂN BÚN ĐẬU THÌ HÓNG ĐƯỢC MÀN COMBAT CỰC CĂNG CỦA CÁC CHỊ EM NGÕ TẠ QUANG BỬU

Vừa nãy, trước khi cơn mưa lạ lùng ùa tới thì tại khu vực Bách Khoa đã xảy ra 1 trận ẩu đã giữa các....chị em.

Theo nhân chứng kể lại thì 2 nữ hiệp áo trắng và áo đen không biết từ đâu lao tới tự nhiên combat với liền 6 7 người. Vừa combat vừa đọc thần chú "biết bmay` là ai không" nhưng do quân lực đối phương áp đảo nên 2 nữ hiệp đã bị hội đồng tổng cốc, rất may là vẫn kịp sủi trước khi quá căng.

Bách Khoa đúng là mảnh đất kì dị.. Gái đã ít xong giờ họ còn oánk nhau :-<

member gửi tin về Beatvn
-Tiểu Lý Phi Down-
#beatvn #news
Được tài trợ