DANH HIỆU XỨNG ĐÁNG VỚI 3 NGHỆ SĨ Mới đây, hơn 100 nghệ sĩ đã được bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, trong đó có bộ 3 thiên đình là NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung. Bắt đầu từ ngày 26/7 đến hết ngày 16/8 sẽ tiến hành lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

DANH HIỆU XỨNG ĐÁNG VỚI 3 NGHỆ SĨ 

Mới đây, hơn 100 nghệ sĩ đã được bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, trong đó có bộ 3 thiên đình là NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung.

Bắt đầu từ ngày 26/7 đến hết ngày 16/8 sẽ tiến hành lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.
Được tài trợ