Đây là hình ảnh một ca phẫu thuật gắp đ.ạn sau trận giao tranh của bộ đội ta. Không thuốc mê, không giảm đau, đồng chí nào cũng vài lỗ trên người mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Thật khâm phục và tự hào người lính bộ đội Cụ Hồ! ❤

Đây là hình ảnh một ca phẫu thuật gắp đ.ạn sau trận giao tranh của bộ đội ta. Không thuốc mê, không giảm đau, đồng chí nào cũng vài lỗ trên người mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ.

Thật khâm phục và tự hào người lính bộ đội Cụ Hồ! ❤
Được tài trợ