Đây là tui khi có ai hỏi đô mấy lon? 🙈 Còn mấy đô khác nè :P

Đây là tui khi có ai hỏi đô mấy lon? 🙈
Còn mấy đô khác nè  :P
Được tài trợ