Đến chiên cái trứng còn khét mà cứ đòi để em nấu cơm cho anh

Đến chiên cái trứng còn khét mà cứ đòi để em nấu cơm cho anh
Được tài trợ