ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ THÚ DỊ Ở MỘT SỐ NƠI TRÊN THẾ GIỚI 🚦 Chi tiết từng ảnh nha ^^ Credit: Lost Bird #24h

Võ Tấn Thành
Võ Tấn Thành

Việt Nam cũng nên áp dụng theo nước bạn

Vũ Hoàng Trương
Vũ Hoàng Trương

Đèn ở nó còn hiển thị sai. Lấy đâu ra sáng tạo

Lường Công Tử
Lường Công Tử

Sao bằng Việt Nam có còn che đi

Mèo Ngố
Mèo Ngố

Anh Thi cưng má

Người Qua Đường
Người Qua Đường

VN áo vàng lo hết.

Thuỷ Sáu Nước
Thuỷ Sáu Nước

Như này lm cho ng ta cảm giác dễ chịu hơn khi chờ đèn

Được tài trợ