Đều đặn 5h30 mỗi ngày, kể cả khi Covid tung hoành trong nhà, ông ngoại mình vẫn zui zẻ ngồi coi Doraemon ^^ Credit: Xiao An

Đều đặn 5h30 mỗi ngày, kể cả khi Covid tung hoành trong nhà, ông ngoại mình vẫn zui zẻ ngồi coi Doraemon ^^

Credit: Xiao An
Được tài trợ