Đi Grab từ Sân bay về nhà! Anh Grab chạy tới khúc Nguyễn Tri Phương dừng xe lại nói: “Đợi anh tí nha, anh vô coi gấu bông cái “. Ảnh vô hỏi hỏi gì đó rồi đi ra. Tui: “ Anh mua gấu bông cho con hả ? “ Anh: “ Uhm anh mua cho con gái, nó 5 tuổi rồi mà nó thích mấy con gấu này lắm “ Tui: “ Vậy a chịu khó chở em ra chỗ gần nhà em đi , chỗ này bán rẻ hơn“ Tới chỗ , mình mua con bự gấp 5 lần con kia mà có 120k. Mình đưa cho ảnh Tui: Nè! Em mua cho em bé nè! Anh: “ Ủa em không mua gì hả ? Mà mua cho anh, mắc lắm!” Tui: “ Dạ hông! Tiền e kiếm lại mấy hồi,niềm vui của mấy đứa nhỏ mà có gì đâu anh. Cre: Huỳnh Nhựt

Đi Grab từ Sân bay về nhà! Anh Grab chạy tới khúc Nguyễn Tri Phương dừng xe lại nói: 
“Đợi anh tí nha, anh vô coi gấu bông cái “. Ảnh vô hỏi hỏi gì đó rồi đi ra.
Tui: “ Anh mua gấu bông cho con hả ? “
Anh: “ Uhm anh mua cho con gái, nó 5 tuổi rồi mà nó thích mấy con gấu này lắm “
Tui: “ Vậy a chịu khó chở em ra chỗ gần nhà em đi , chỗ này bán rẻ hơn“

Tới chỗ , mình mua con bự gấp 5 lần con kia mà có 120k. Mình đưa cho ảnh
Tui: Nè! Em mua cho em bé nè! 
Anh: “ Ủa em không mua gì hả ? Mà mua cho anh, mắc lắm!”
Tui: “ Dạ hông! Tiền e kiếm lại mấy hồi,niềm vui của mấy đứa nhỏ mà có gì đâu anh.

Cre: Huỳnh Nhựt
Được tài trợ