Đó là nói 😂😂

Đó là nói 😂😂
Hoàng Yến Ngọc
Hoàng Yến Ngọc

gấp

Tùng Phan Thanh
Tùng Phan Thanh

Nhưng thực hành thì không được 🙅🙅

Quý Út
Quý Út

Quỳnh Pé trah thủ nha bé

Nguyễn Hữu Huy
Nguyễn Hữu Huy

Sợ ngạc nhiên quá ko

Lo Gia Khiem
Lo Gia Khiem

Lý thuyết thì dễ nhưng thực hành hơi khó :((

Yennhys Mew Mew
Yennhys Mew Mew

Phạm Hườngg mang ng ấy về đi?

Phạm Triệu Vĩ
Phạm Triệu Vĩ

Xin là xin vĩnh…

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân

Tìm cách rủ emiu về ăn Tết cùng thôi

Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn

ok nha

Đức Lương
Đức Lương

R ct cái cả họ cười vào mặt

Vang Thi Vien
Vang Thi Vien

Tính cả rồy

Xuân Hải
Xuân Hải

Dẹp mẹ đi

Cường Thịnh Ròm
Cường Thịnh Ròm

Xin đc chỉ giáo

Triệu Thị Diễm
Triệu Thị Diễm

Sang năm cưới, quá đỉnh🤣

Ngô Thanh
Ngô Thanh

Các anh rể luôn tìm đối thủ để nâng ly cùng nhưng mãi chưa thấy ma nào ngó đến em mình.

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn

Thôi bỏ đi nghe là biết không thực hiện được r

Tuấn Nguyễn
Tuấn Nguyễn

chốt vậy đii

Đức Thành
Đức Thành

Cơ hội mong manh quad

Đỗ Duy Đức Anh
Đỗ Duy Đức Anh

Dòng họ said cháu tổn luồi có ny 🙂🙂🙂

Lee Minh Vũ
Lee Minh Vũ

Dành đc trái tym em

Được tài trợ