Đông thành tây, đội hình công thần hồi đó, nhàm chán lấy một chút làm kinh điển! Bạn có còn nhớ ai đã cười và tôn vinh những tác phẩm kinh điển.

Đông thành tây, đội hình công thần hồi đó, nhàm chán lấy một chút làm kinh điển! Bạn có còn nhớ ai đã cười và tôn vinh những tác phẩm kinh điển. 
Được tài trợ