DRAMA GIỜ HÀNH CHÍNH: NỮ DIỄN VIÊN U40 BỊ CHỒNG 🔪 NGAY TRƯỚC CỬA NHÀ, ĐÃ THOÁT KHỎI CƠN NGUY KỊCH Theo tiếp nhận của cảnh sát, ông A đã bị điều tra bởi tội cố ý g*** người. Ông A đã 🔪 nhiều nhát vào người của diễn viên B ngay trước cửa nhà tại Itaewon-dong, Seoul. Chi tiết cho biết, diễn viên B bị ch/ấn thương vùng cổ và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện sau đó. Không có vết thương nặng nào ảnh hưởng đến tính mạng. Cảnh sát đang tiến hành vào cuộc, điều tra chi tiết về sự việc này. Diễn viên B đã thoát khỏi cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị.

DRAMA GIỜ HÀNH CHÍNH: NỮ DIỄN VIÊN U40 BỊ CHỒNG 🔪 NGAY TRƯỚC CỬA NHÀ, ĐÃ THOÁT KHỎI CƠN NGUY KỊCH

Theo tiếp nhận của cảnh sát, ông A đã bị điều tra bởi tội cố ý g*** người. Ông A đã 🔪 nhiều nhát vào người của diễn viên B ngay trước cửa nhà tại Itaewon-dong, Seoul.

Chi tiết cho biết, diễn viên B bị ch/ấn thương vùng cổ và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện sau đó. Không có vết thương nặng nào ảnh hưởng đến tính mạng.

Cảnh sát đang tiến hành vào cuộc, điều tra chi tiết về sự việc này.
Diễn viên B đã thoát khỏi cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị.
Được tài trợ