"Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của ta" "Tình yêu chỉ là một khoảnh khắc nhưng để chứng minh được nó phải mất cả đời" "Khi người ta còn trẻ, nghĩ rằng có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai, nhưng lại đâu biết rằng nhưng gì ta mong muốn chỉ đến một lần trong đời.." "Tưởng rằng có thể dễ dàng quên được một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng thể nào quên được" TOP QUOTES TỪ PHIM EM VÀ TRỊNH

"Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của ta"

"Tình yêu chỉ là một khoảnh khắc nhưng để chứng minh được nó phải mất cả đời"

"Khi người ta còn trẻ, nghĩ rằng có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai, nhưng lại đâu biết rằng nhưng gì ta mong muốn chỉ đến một lần trong đời.."

"Tưởng rằng có thể dễ dàng quên được một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng thể nào quên được"

TOP QUOTES TỪ PHIM EM VÀ TRỊNH
Được tài trợ