Đũa bằng gỗ tốt hơn và bền hơn trong việc bảo trì mà không bị nấm mốc. .

Đũa bằng gỗ tốt hơn và bền hơn trong việc bảo trì mà không bị nấm mốc. . 
Được tài trợ