ĐƯA EM VỀ THANH XUÂN, VỀ NHỮNG DẤU YÊU BÂN ĐẦU :)))))) Ở những số trước đã nói về BLUE, về A1. Nhưng ngoài các band nước ngoài thì tại HAY FES sắp tới chúng ta sẽ có cả sự góp mặt của DA LAB đến từ VIỆT NAM !!!!!!! Lần này sẽ không còn phải là đưa em về Thanh Xuân nữa mà là đưa em về Hoàng Mai vì ở Công viên Yên Sở ngày 06.08 này sẽ diễn ra 1 trong số những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất năm !!! \m/ Chuẩn bị lên đường thôi nào anh em ơi \m/ \m/ #Beatvn #News

ĐƯA EM VỀ THANH XUÂN, VỀ NHỮNG DẤU YÊU BÂN ĐẦU :))))))

Ở những số trước đã nói về BLUE, về A1. Nhưng ngoài các band nước ngoài thì tại HAY FES sắp tới chúng ta sẽ có cả sự góp mặt của DA LAB đến từ VIỆT NAM !!!!!!!

Lần này sẽ không còn phải là đưa em về Thanh Xuân nữa mà là đưa em về Hoàng Mai vì ở Công viên Yên Sở ngày 06.08 này sẽ diễn ra 1 trong số những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất năm !!! \m/

Chuẩn bị lên đường thôi nào anh em ơi \m/ \m/ 

#Beatvn #News
Được tài trợ