Đừng có bao biện là "Bận" 🙂

Đừng có bao biện là "Bận" 🙂
Hoàng Phi Yến
Hoàng Phi Yến

ngày nc nhau suốt, lúc ngủ cũng trông nhau, nhiều khi muốn yêu thêm a nữa mà khó. nói thế chứ có ny đâu mà nc

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh

Nguyen Anh

Phuong Uyen
Phuong Uyen

Hồ Phước Lộc

Minh Tít
Minh Tít

không thi thoảng mơ thấy thôi 😭

Vương Vĩnh Phi
Vương Vĩnh Phi

Hoàng Oanh ngày nhắn chưa tới 5 tin nữa bà

Nguyễn Trang
Nguyễn Trang

🤣đi làm k nhắn

Nguyễn Lễ
Nguyễn Lễ

tại ngta mắc chia sẻ với người khác rồi đó 🤣

Cương Kay Ji
Cương Kay Ji

5 ngày 1 tin ấy chứ

Hiếu Đỗ
Hiếu Đỗ

Đơn giản vì bạn ko đủ quan trọng thôi🙄

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn

Không tính cách đó 🤣 không phải bận đâu 🤣🤣

Được tài trợ