ĐÚNG LÀ CON TRAI CỦA TA 🥲 Một người đàn ông 40 tuổi ở Vũ Hán đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản anh ta có cho người bạn gái họ Vương mới quen, bao gồm ngôi nhà giá bốn triệu tệ, một chiếc Mercedes- Benz kèm thêm một triệu tệ gửi ngân hàng. Đến khi anh Cao qua đời, bạn gái Vương tìm đến nhà cha mẹ anh, yêu cầu họ làm theo bản di chúc anh ta để lại. Tuy nhiên cha mẹ Cao kịch liệt phản đối và kiện cô gái ra tòa. Vương nói trước tòa: "Cao đã yêu cầu tôi chăm sóc anh ấy chu đáo trước khi qua đời, và tôi đã thực hiện tốt điều đó". Trong khi đó, đôi vợ chồng già phản bác lại: "Con mất, chúng tôi sẽ dựa vào đâu những năm tháng cuối đời? Cô Vương không kết hôn với con trai tôi, vậy làm sao có thể nhận tài sản thừa kế của nó?" Cuối cùng, sau nhiều vòng đàm phán, ngôi nhà được trao lại cho cha mẹ Cao còn Vương nhận chiếc xe và tiền tiết kiệm cùng 600.000 tệ tiền bồi thường từ cặp vợ chồng già.

ĐÚNG LÀ CON TRAI CỦA TA  🥲

Một người đàn ông 40 tuổi ở Vũ Hán đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản anh ta có cho người bạn gái họ Vương mới quen, bao gồm ngôi nhà giá bốn triệu tệ, một chiếc Mercedes- Benz kèm thêm một triệu tệ gửi ngân hàng. Đến khi anh Cao qua đời, bạn gái Vương tìm đến nhà cha mẹ anh, yêu cầu họ làm theo bản di chúc anh ta để lại. Tuy nhiên cha mẹ Cao kịch liệt phản đối và kiện cô gái ra tòa. 

Vương nói trước tòa: "Cao đã yêu cầu tôi chăm sóc anh ấy chu đáo trước khi qua đời, và tôi đã thực hiện tốt điều đó". Trong khi đó, đôi vợ chồng già phản bác lại: "Con mất, chúng tôi sẽ dựa vào đâu những năm tháng cuối đời? Cô Vương không kết hôn với con trai tôi, vậy làm sao có thể nhận tài sản thừa kế của nó?" Cuối cùng, sau nhiều vòng đàm phán, ngôi nhà được trao lại cho cha mẹ Cao còn Vương nhận chiếc xe và tiền tiết kiệm cùng 600.000 tệ tiền bồi thường từ cặp vợ chồng già.
Được tài trợ