ĐÚNG LÀ HÀ NỘI NGHÌN NĂM VĂN VỞ😍😍😍 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã cơ bản hoàn thành. Đặc biệt ghi nhận 1 bài thi môn Ngữ Văn đạt 9,75 điểm, giám khảo hội đồng chấm thi nhận xét, bài này khá xuất sắc so với các bài thi của thí sinh khu vực thủ đô. Thí sinh trình bày hơn 9 trang giấy, bài viết xúc tích, sắc ý, trôi chảy, đầy đủ, dẫn chứng hình ảnh, dùng kiến thức lý luận. Bài thi thể hiện lối tư duy riêng và tính cảm thụ văn học cao độ. Ngoài bài thi đạt điểm 9,75 cũng có một số bài điểm 9 và 9,5. Nhìn chung, điểm thi môn Văn ở khu vực Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 cao hơn mọi năm, điểm 9 trở lên không phải là hiếm. Đúng là Hà Nội nghìn năm văn vở nó phải khác bọt anh em nhỉ :))

ĐÚNG LÀ HÀ NỘI NGHÌN NĂM VĂN VỞ😍😍😍

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã cơ bản hoàn thành.

Đặc biệt ghi nhận 1 bài thi môn Ngữ Văn đạt 9,75 điểm, giám khảo hội đồng chấm thi nhận xét, bài này khá xuất sắc so với các bài thi của thí sinh khu vực thủ đô.

Thí sinh trình bày hơn 9 trang giấy, bài viết xúc tích, sắc ý, trôi chảy, đầy đủ, dẫn chứng hình ảnh, dùng kiến thức lý luận. Bài thi thể hiện lối tư duy riêng và tính cảm thụ văn học cao độ.

Ngoài bài thi đạt điểm 9,75 cũng có một số bài điểm 9 và 9,5. Nhìn chung, điểm thi môn Văn ở khu vực Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 cao hơn mọi năm, điểm 9 trở lên không phải là hiếm.

Đúng là Hà Nội nghìn năm văn vở nó phải khác bọt anh em nhỉ :))
Được tài trợ