em muốn đến một nhà sản xuất phổ biến để vừa giặt vừa lau sàn mà không làm chậm trễ việc trang trí phòng tắm.

em muốn đến một nhà sản xuất phổ biến để vừa giặt vừa lau sàn mà không làm chậm trễ việc trang trí phòng tắm. 
Được tài trợ