Gần 3 tháng rồi Hà Nội không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào.Tuy nhiên mùa đông chuẩn bị tới, để tránh tình trạng bà con chủ quan dịch bệnh, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ đã được đưa ra để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là không đeo khẩu trang!Tuyên truyền ra rả như thế rồi mà vẫn không chịu chấp hành thì khả năng ngoài việc được lên Beat thì quý bạn sẽ được đóng thêm từ 1 - 3 triệu vào ngân sách nhà nước vì hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân.Giờ thì bỏ vài nghìn ra mua khẩu trang hay bỏ vài triệu ra để đóng phạt? Đấy là tùy vào sự lựa chọn của các bạn.Còn với mình thì khẩu trang năm bờ oăn !!!!!Theo: VTV-nt-#Beatvn #HàNội

Gần 3 tháng rồi Hà Nội không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào.Tuy nhiên mùa đông chuẩn bị tới, để tránh tình trạng bà con chủ quan dịch bệnh, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ đã được đưa ra để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là không đeo khẩu trang!Tuyên truyền ra rả như thế rồi mà vẫn không chịu chấp hành thì khả năng ngoài việc được lên Beat thì quý bạn sẽ được đóng thêm từ 1 - 3 triệu vào ngân sách nhà nước vì hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân.Giờ thì bỏ vài nghìn ra mua khẩu trang hay bỏ vài triệu ra để đóng phạt? Đấy là tùy vào sự lựa chọn của các bạn.Còn với mình thì khẩu trang năm bờ oăn !!!!!Theo: VTV-nt-#Beatvn #HàNội
Được tài trợ