Giá khí đốt, điện, dầu và khí propane tăng cao đã khiến nhiều người New York chuyển sang sưởi ấm bằng củi, nhưng bởi nhu cầu tăng đột ngột cũng đẩy giá củi và lò sưởi đi lên. Họ chấp nhận dùng lại bếp lò cũ hoặc cân nhắc mua mới. Một chiếc bếp củi hiện đại có giá 3.000 USD hoặc hơn. Nhưng chi phí lắp đặt và các tính năng an toàn có thể tiêu tốn của người dùng hàng nghìn USD nữa, và mỗi người dân sẽ phải trả 651 USD chi phí để mua nguyên liệu sưởi ấm cho mùa đông, tăng 155 USD và là mức tăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Theo: Zing News

Giá khí đốt, điện, dầu và khí propane tăng cao đã khiến nhiều người New York chuyển sang sưởi ấm bằng củi, nhưng bởi nhu cầu tăng đột ngột cũng đẩy giá củi và lò sưởi đi lên. Họ chấp nhận dùng lại bếp lò cũ hoặc cân nhắc mua mới.

Một chiếc bếp củi hiện đại có giá 3.000 USD hoặc hơn. Nhưng chi phí lắp đặt và các tính năng an toàn có thể tiêu tốn của người dùng hàng nghìn USD nữa, và mỗi người dân sẽ phải trả 651 USD chi phí để mua nguyên liệu sưởi ấm cho mùa đông, tăng 155 USD và là mức tăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Theo: Zing News
Được tài trợ