< GIẢI PHÁP CHO BẠN NẾU KHÔNG MUỐN BƠI CÙNG XE Ở HÀ NỘI MẤY NGÀY NÀY > Trước việc mã HVN - mã cổ phiếu của hãng hàng không Viet nam Airlines bị đưa vào diện kiểm soát, hãng hàng không quốc gia giải trình sẽ cơ cấu các tài sản, thoái vốn công ty thành viên, cải thiện hoạt động kinh doanh để có thể thoát lỗ trong năm 2022 do ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Vietnam Airlines khẳng định đây là nguyên nhân khách quan, bất khả kháng đối với hoạt động của tổng công ty và đã được giải trình cụ thể trong các văn bản báo cáo định kỳ trước đó. Cụ thể, giải pháp cấp bách bao gồm thực hiện đồng bộ các phương án: cải thiện kết quả kinh doanh, cơ cấu tài sản (bán máy bay, bán và thuê lại máy bay), thoái vốn một số công ty thành viên.

< GIẢI PHÁP CHO BẠN NẾU KHÔNG MUỐN BƠI CÙNG XE Ở HÀ NỘI MẤY NGÀY NÀY > 

Trước việc mã HVN - mã cổ phiếu của hãng hàng không Viet nam Airlines bị đưa vào diện kiểm soát, hãng hàng không quốc gia giải trình sẽ cơ cấu các tài sản, thoái vốn công ty thành viên, cải thiện hoạt động kinh doanh để có thể thoát lỗ trong năm 2022 do ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Vietnam Airlines khẳng định đây là nguyên nhân khách quan, bất khả kháng đối với hoạt động của tổng công ty và đã được giải trình cụ thể trong các văn bản báo cáo định kỳ trước đó. 

Cụ thể, giải pháp cấp bách bao gồm thực hiện đồng bộ các phương án: cải thiện kết quả kinh doanh, cơ cấu tài sản (bán máy bay, bán và thuê lại máy bay), thoái vốn một số công ty thành viên.
Được tài trợ