< GÓC DỄ HIỂU > Người ta đã mất bao công sức nghiên cứu ra sản phẩm, các ông mua về đục hộ cái lỗ loa thôi kêu ca đ' gì =)))-ntđ-

< GÓC DỄ HIỂU > Người ta đã mất bao công sức nghiên cứu ra sản phẩm, các ông mua về đục hộ cái lỗ loa thôi kêu ca đ' gì =)))-ntđ-
Được tài trợ