[GÓC HÀI HƯỚC] Thủ môn của Viettel viết đơn xin nghỉ khi chứng kiến Nhâm Mạnh Dũng bắt gôn 😂

[GÓC HÀI HƯỚC] Thủ môn của Viettel viết đơn xin nghỉ khi chứng kiến Nhâm Mạnh Dũng bắt gôn 😂
Được tài trợ