< GÓC RỤNG TRỨNG >Hòa chung không khí hướng về miền Trung, nhà bạn ấy cũng nấu bánh chưng ủng hộ. Nhưng thanh niên Yên Thành ni, tuy chưa có người yêu nhưng thấu hiểu chị em vùng lũ ngoài lương thực cũng cần BVS cho ngày "rụng dâu" ... Rứa là đi mua một bì, tâm lý thật.Nhìn qua qua có vẻ là loại siêu mỏng cánh, chống tràn nha chị em 🤣🤣🤣Cre: Nghệ An

< GÓC RỤNG TRỨNG >Hòa chung không khí hướng về miền Trung, nhà bạn ấy cũng nấu bánh chưng ủng hộ. Nhưng thanh niên Yên Thành ni, tuy chưa có người yêu nhưng thấu hiểu chị em vùng lũ ngoài lương thực cũng cần BVS cho ngày "rụng dâu" ... Rứa là đi mua một bì, tâm lý thật.Nhìn qua qua có vẻ là loại siêu mỏng cánh, chống tràn nha chị em 🤣🤣🤣Cre: Nghệ An
Được tài trợ