[GÓC TÂM LINH] Tin thì tin, không tin thì tin chuyện thay đổi tướng tóc cũng nói lên số phận của mình nha các dân chơi. Theo tướng tóc, đàn ông có tóc đen rậm, dày theo tướng đầu tròn và cao như đầu hổ là người sẽ tạo được thanh thế, địa vị, thành công trong xã hội, khó có người sánh bằng. Còn phụ nữ có tướng tóc dày, khỏe mạnh, khí huyết đầy đủ thì là người chăm chỉ, chịu khó và bao có trách nhiệm, xứng đáng làm bậc nữ nhi lãnh đạo. Anh nào có phước cưới được các chị có tướng tóc dày thì cả đôi cùng phất như diều gặp gió.

[GÓC TÂM LINH]
Tin thì tin, không tin thì tin chuyện thay đổi tướng tóc cũng nói lên số phận của mình nha các dân chơi. Theo tướng tóc, đàn ông có tóc đen rậm, dày theo tướng đầu tròn và cao như đầu hổ là người sẽ tạo được thanh thế, địa vị, thành công trong xã hội, khó có người sánh bằng. Còn phụ nữ có tướng tóc dày, khỏe mạnh, khí huyết đầy đủ thì là người chăm chỉ, chịu khó và bao có trách nhiệm, xứng đáng làm bậc nữ nhi lãnh đạo. Anh nào có phước cưới được các chị có tướng tóc dày thì cả đôi cùng phất như diều gặp gió.
Được tài trợ