HÀ NỘI NGHÌN NĂM VĂN VỞ CÓ KHÁC 😌 Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã xuất hiện 1 bài thi Ngữ Văn đạt 9,75 điểm, thí sinh đã chinh phục giám khảo chấm thi với 9 trang giấy. Cùng lối hành văn xúc tích, trôi chảy, tính cảm thụ văn học cao độ, bài thi được nhận xét là khá xuất sắc của thí sinh khu vực thủ đô. Bên cạnh đó, cũng có một số bài điểm 9 và 9,5 và nhìn chung, điểm thi môn Văn ở khu vực Hà Nội cao hơn mọi năm, khá nhiều thí sinh đạt từ 9 trở lên. Quả là không hổ danh Hà Nội nghìn năm văn vở 😌

HÀ NỘI NGHÌN NĂM VĂN VỞ CÓ KHÁC  😌

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã xuất hiện 1 bài thi Ngữ Văn đạt 9,75 điểm, thí sinh đã chinh phục giám khảo chấm thi với 9 trang giấy. Cùng lối hành văn xúc tích, trôi chảy, tính cảm thụ văn học cao độ, bài thi được nhận xét là khá xuất sắc của thí sinh khu vực thủ đô.

Bên cạnh đó, cũng có một số bài điểm 9 và 9,5 và nhìn chung, điểm thi môn Văn ở khu vực Hà Nội cao hơn mọi năm, khá nhiều thí sinh đạt từ 9 trở lên. Quả là không hổ danh Hà Nội nghìn năm văn vở  😌
Được tài trợ