Hari Won chia sẻ bị l.i.ệ.t cơ mặt và không thể cười Mong Hari sớm khoẻ và luôn nở nụ cười xinh đẹp này nhé! #MOODAsia #MOODRadio

Hari Won chia sẻ bị l.i.ệ.t cơ mặt và không thể cười 
Mong Hari sớm khoẻ và luôn nở nụ cười xinh đẹp này nhé!

#MOODAsia #MOODRadio
Được tài trợ