Hôm nay tròn 8 năm mà Toàn Shinoda mãi mãi ra đi. Tuổi 27 còn nhiều dở dang nhưng mọi người sẽ luôn nhớ và tự hào về anh ❤

Hôm nay tròn 8 năm mà Toàn Shinoda mãi mãi ra đi. Tuổi 27 còn nhiều dở dang nhưng mọi người sẽ luôn nhớ và tự hào về anh ❤
Được tài trợ