HƠN 50 NĂM MONG NGÓNG CON TRAI, MẸ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA RỒI… "Thằng Tân về rồi, còn thằng Văn ở mô ..." Đó là những lời nói cuối của mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân (Quê Đô Lương, Nghệ An), trước khi trút hơi thở cuối cùng vào khuya qua 13/6, hưởng thọ 111 tuổi. Năm 2020, mẹ đã bật khóc trong niềm hạnh phúc sau hơn 50 năm, đã đưa được hài cốt con trai - Liệt sĩ Nguyễn Tất Tân, về an nghỉ nơi quê nhà. Riêng liệt sĩ Nguyễn Tất Văn (Hy sinh ngày 17/10/1969, tại Quảng Trị) đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hơn 50 năm mong ngóng con trai, mẹ đã không đợi được nữa rồi!

HƠN 50 NĂM MONG NGÓNG CON TRAI, MẸ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA RỒI…
"Thằng Tân về rồi, còn thằng Văn ở mô ..." 
Đó là những lời nói cuối của mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân (Quê Đô Lương, Nghệ An), trước khi trút hơi thở cuối cùng vào khuya qua 13/6, hưởng thọ 111 tuổi. 
Năm 2020, mẹ đã bật khóc trong niềm hạnh phúc sau hơn 50 năm, đã đưa được hài cốt con trai - Liệt sĩ Nguyễn Tất Tân, về an nghỉ nơi quê nhà. Riêng liệt sĩ Nguyễn Tất Văn (Hy sinh ngày 17/10/1969, tại Quảng Trị) đến nay vẫn chưa tìm thấy. 
Hơn 50 năm mong ngóng con trai, mẹ đã không đợi được nữa rồi!
Được tài trợ