Hứa thật nhiều thất hứa rồi đi làm liều. Ảo thật đấy!!!

Hứa thật nhiều thất hứa rồi đi làm liều. Ảo thật đấy!!!
Được tài trợ