HUẤN HOA HỒNG ĐẾN TẬN NHÀ TẶNG CỤ BÀ “NHẶT VE CHAI NHƯNG KHÔNG QUÊN ĐỂ TIỀN LẠI CHO CHỦ NHÀ” SỐ TIỀN 30 TRIỆU. Người ta hơn cụ giàu sang, nhưng cụ lại hơn nhiều người cái đoàng hoàng, cụ là tấm gương cho con cháu học theo: thầy Huấn said 😍

Được tài trợ