Keo dầu Bất kể đó là kim loại, cao su, thủy tinh, gỗ, đá, da, vv, nó có thể dễ dàng dán và nó cũng được khuyến khích để chống thấm nước và chống va đập.

Keo dầu Bất kể đó là kim loại, cao su, thủy tinh, gỗ, đá, da, vv, nó có thể dễ dàng dán và nó cũng được khuyến khích để chống thấm nước và chống va đập. 
Được tài trợ