Khi bạn ngủ vào ban đêm, bạn luôn được quấn trong một quả bóng. Gần đây, bạn đã khởi động thiết bị cố định không kim tiêm an toàn này và bạn không lo chăn bông chạy lung tung.

Khi bạn ngủ vào ban đêm, bạn luôn được quấn trong một quả bóng. Gần đây, bạn đã khởi động thiết bị cố định không kim tiêm an toàn này và bạn không lo chăn bông chạy lung tung. 
Được tài trợ