<KHI ĐAU THƯƠNG CHỒNG CHẤT ĐAU THƯƠNG> Trong khuya 13/6, nghe tin bà nội mất, em N.T.N. (SN 2002) đã vội vàng bắt chuyến xe từ Hà Nội về Đô Lương, Nghệ An để chịu tang bà là mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân. Nhưng không may trong chuyến xe định mệnh ấy, khi chiếc xe khách tới đoạn TP Ninh Bình thì bất ngờ bị lật làm 4 người không qua khỏi, trong đó có em N, năm nay em mới vừa tròn 20. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, dâng hiến những người con, cháu trong thời chiến để đất nước có ngày hôm nay. Đến khi nằm xuống thì ông trời lại bất công với mẹ ngay cả trong thời bình mà đáng lẽ con cháu của mẹ phải được yên bình. Chia buồn cùng gia đình với nỗi đau mất mát quá lớn này 😢

<KHI ĐAU THƯƠNG CHỒNG CHẤT ĐAU THƯƠNG>

Trong khuya 13/6, nghe tin bà nội mất, em N.T.N. (SN 2002) đã vội vàng bắt chuyến xe từ Hà Nội về Đô Lương, Nghệ An để chịu tang bà là mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân.

Nhưng không may trong chuyến xe định mệnh ấy, khi chiếc xe khách tới đoạn TP Ninh Bình thì bất ngờ bị lật làm 4 người không qua khỏi, trong đó có em N, năm nay em mới vừa tròn 20.

Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, dâng hiến những người con, cháu trong thời chiến để đất nước có ngày hôm nay. Đến khi nằm xuống thì ông trời lại bất công với mẹ ngay cả trong thời bình mà đáng lẽ con cháu của mẹ phải được yên bình. 

Chia buồn cùng gia đình với nỗi đau mất mát quá lớn này 😢
Được tài trợ