Khó rồi Việt ơi, pha này chắc phải đợi 2 anh bên TBN về cùng một thể 🐧 Theo nguồn tin, Đỗ Minh Việt (25 tuổi), một người Việt Nam sống tại Kobe đã bị bớ vì cáo buộc vi phạm luật liên quan đến mai thuý. Hồi tháng 4 năm nay, một bưu kiện chuyển phát nhanh từ Việt Nam sang Nhật đã bị Hải quan Osaka nghi ngờ và khám xét. Trên bưu kiện ghi rõ ràng là mấy gói chè Thái Nguyên mà đến lúc mở ra lại thấy hàng không chuẩn, vẫn còn lẫn nhiều tạp chất. Cụ thể là thêm vài hạt vitamin cờ e (khoảng 100g). Qua quá trình điều tra, đến tháng 6, Hải quan Kobe đã xác định được chủ bưu kiện và mời anh này "lên đồn thưởng trà." Vừa nhâm nhi hương vị quê hương, Đỗ "tiên sinh" vừa nhẹ nhàng đáp:"Tôi không biết gì về việc có cái thứ đó ở trong bưu kiện." Theo NHK/Yahoo JP

Khó rồi Việt ơi, pha này chắc phải đợi 2 anh bên TBN về cùng một thể 🐧

Theo nguồn tin, Đỗ Minh Việt (25 tuổi), một người Việt Nam sống tại Kobe đã bị bớ vì cáo buộc vi phạm luật liên quan đến mai thuý.

Hồi tháng 4 năm nay, một bưu kiện chuyển phát nhanh từ Việt Nam sang Nhật đã bị Hải quan Osaka nghi ngờ và khám xét.

Trên bưu kiện ghi rõ ràng là mấy gói chè Thái Nguyên mà đến lúc mở ra lại thấy hàng không chuẩn, vẫn còn lẫn nhiều tạp chất. Cụ thể là thêm vài hạt vitamin cờ e (khoảng 100g).

Qua quá trình điều tra, đến tháng 6, Hải quan Kobe đã xác định được chủ bưu kiện và mời anh này "lên đồn thưởng trà."

Vừa nhâm nhi hương vị quê hương, Đỗ "tiên sinh" vừa nhẹ nhàng đáp:"Tôi không biết gì về việc có cái thứ đó ở trong bưu kiện."

Theo NHK/Yahoo JP
Được tài trợ