KHÓ VẬY MÀ NGÀI PHÓ THỦ TƯỚNG CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC Mới đây, trên trang Twitter cá nhân của phó thủ tướng U cờ rai na đã đăng tải lời kêu gọi các công ty trợ giúp đất nước mình. Cụ thể, ngài phó thủ tướng mong muốn các hãng game phải thẳng tay với tất cả tài khoản người chơi Nga và Belarus. Chưa rõ mục đích của việc "bay acc" game thủ có mục đích hay ý nghĩa gì với quan hệ hiện tại của 2 nước. Đồng thời, ông cũng kêu gọi không cho phép người chơi từ cả hai quốc gia tham gia các sự kiện trò chơi Quốc tế, hủy bỏ các trò chơi được tổ chức trong biên giới của cả hai quốc gia. Ông nói, hành vi như vậy có thể sẽ thúc đẩy công dân Nga ngăn chặn hành động tại U cờ rai na.

KHÓ VẬY MÀ NGÀI PHÓ THỦ TƯỚNG CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC 

Mới đây, trên trang Twitter cá nhân của phó thủ tướng U cờ rai na đã đăng tải lời kêu gọi các công ty trợ giúp đất nước mình.

Cụ thể, ngài phó thủ tướng mong muốn các hãng game phải thẳng tay với tất cả tài khoản người chơi Nga và Belarus. Chưa rõ mục đích của việc "bay acc" game thủ có mục đích hay ý nghĩa gì với quan hệ hiện tại của 2 nước.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi không cho phép người chơi từ cả hai quốc gia tham gia các sự kiện trò chơi Quốc tế, hủy bỏ các trò chơi được tổ chức trong biên giới của cả hai quốc gia. Ông nói, hành vi như vậy có thể sẽ thúc đẩy công dân Nga ngăn chặn hành động  tại U cờ rai na.
Được tài trợ