Khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ngày 20/10 của các cô chú lao công thu gom rác thuộc Công ty Môi Trường Đô Thị. 📸 Thao Dũng

Khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ngày 20/10 của các cô chú lao công thu gom rác thuộc Công ty Môi Trường Đô Thị.

📸 Thao Dũng
Được tài trợ