KHÔNG BIẾT CÁC CỤ CƯA LÀM CHI :))) Ở khoảng thời gian này, không rõ loại v.ũ kh.í chống tăng nào của Quân Giải Phóng có thể thổi bay cả tháp pháo như này. Bay tháp pháo như ảnh là điều cực kỳ khó, từ m.ìn đến các loại v.ũ kh.í d.iệt tăng khác muốn làm được điều này ngoài b.ắn trúng xe thì chắc chắn phải trúng cả khoang chứa đ.ạn, khoang chứa đ.ạn n.ổ mới thổi bay được tháp pháo. Và điều kinh khủng nhất là 2 cụ trong ảnh đang cầm cưa tay cưa nòng xe tăng? Không rõ các cụ cưa về bán sắt vụn hay chế điếu cày ae nhỉ? Dự cưa xong quả nòng này chắc phải mất 2 ngày !!! Bái phục các cụ quá, từ b.om đến xe tăng cứ cầm cưa gặp cái gì các cụ cũng đè ra cưa được hết luôn 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

KHÔNG BIẾT CÁC CỤ CƯA LÀM CHI :)))

Ở khoảng thời gian này, không rõ loại v.ũ kh.í chống tăng nào của Quân Giải Phóng có thể thổi bay cả tháp pháo như này. Bay tháp pháo như ảnh là điều cực kỳ khó, từ m.ìn đến các loại v.ũ kh.í d.iệt tăng khác muốn làm được điều này ngoài b.ắn trúng xe thì chắc chắn phải trúng cả khoang chứa đ.ạn, khoang chứa đ.ạn n.ổ mới thổi bay được tháp pháo.

Và điều kinh khủng nhất là 2 cụ trong ảnh đang cầm cưa tay cưa nòng xe tăng? Không rõ các cụ cưa về bán sắt vụn hay chế điếu cày ae nhỉ? Dự cưa xong quả nòng này chắc phải mất 2 ngày !!!

Bái phục các cụ quá, từ b.om đến xe tăng cứ cầm cưa gặp cái gì các cụ cũng đè ra cưa được hết luôn 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Đơn Giản
Đơn Giản

Chưa lộ thông tin "CỎ MỸ" nhập cư về vn

Trần Ân
Trần Ân

Ngày xưa cha ông cưa bom cưa súng, cưa pháo cưa tăng. Ngày nay con cưa mãi không đổ được người ta. Yếu kém thật sự.

Ngô Việt Hoàng
Ngô Việt Hoàng

Cắt rồi nung làm mã tấu oánh giặc :))

Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt

Tiền cưa hoà vốn tiền sắt vụn.

Kem
Kem

nòng này mà chế điếu cày thì phê

Bố Cu Tin
Bố Cu Tin

Cưa làm súng hoa cải nhá😀😀

Thông Nguyễn
Thông Nguyễn

Nguyễn Vũ Hoàng Long Hồi đó có trend sống ảo rồi :))))

Cao Duy Khánh
Cao Duy Khánh

Nòng súng lại chế thành ống phóng lựu vs baroka

Được tài trợ