Không chỉ người nổi tiếng ở nước ngoài, ở Việt Nam cũng có một nạn nhân khác là rapper Andree đã bị hack page, xoá một loạt bài viết trên page sau đó livestream xả kho giấy :)))))

Không chỉ người nổi tiếng ở nước ngoài, ở Việt Nam cũng có một nạn nhân khác là rapper Andree đã bị hack page, xoá một loạt bài viết trên page sau đó livestream xả kho giấy :)))))
Được tài trợ