KHÔNG HIỂU TIẾNG PHÁP NHƯNG ANH TRAI NGƯỜI NEU ZEALAND NHẶT LUÔN CHỨC VÔ ĐỊCH SCRABBLE NÓI TIẾNG PHÁP 😎 -------------------------------------------- Nigel Richards, đến từ Christchurch, New Zealand, đánh bại đối thủ để giành chức vô địch cuộc thi ghép từ tiếng Pháp. Anh không hề nói được và cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của mấy từ tiếng Pháp. Nhưng anh lại có một trí nhớ siêu phàm, dùng 8 tuần để nhồi nhét từ điển tiếng Pháp vào đầu. Quả thực không biết gì về tiếng Pháp mà anh lại có thể lấy được chức vô địch khỏi những tay lớn trong nước Pháp, quá lợi hại.

KHÔNG HIỂU TIẾNG PHÁP NHƯNG ANH TRAI NGƯỜI NEU ZEALAND NHẶT LUÔN CHỨC VÔ ĐỊCH SCRABBLE NÓI TIẾNG PHÁP 😎

--------------------------------------------
Nigel Richards, đến từ Christchurch, New Zealand, đánh bại đối thủ để giành chức vô địch cuộc thi ghép từ tiếng Pháp.
Anh không hề nói được và cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của mấy từ tiếng Pháp. Nhưng anh lại có một trí nhớ siêu phàm, dùng 8 tuần để nhồi nhét từ điển tiếng Pháp vào đầu. Quả thực không biết gì về tiếng Pháp mà anh lại có thể lấy được chức vô địch khỏi những tay lớn trong nước Pháp, quá lợi hại.
Được tài trợ