KHÔNG NHỮNG CHĂM TẬP GYM, THẦY TRÒ "TỊNH THẤT BỒNG LAI" CÒN GIỎI LÀM THƠ... Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên từng bào chữa trước tòa rằng, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân có viết một tác phẩm dài 20.000 câu thơ và truyền dạy cho các đệ tử tại "Tịnh thất Bồng Lai". “Đây là một tuyệt đại tác phẩm và đủ khả năng đoạt giải Nobel văn chương thế giới. Sư phụ Lê Tùng Vân rất tài năng...” Còn trong phần tự bào chữa của bị cáo Nhị Nguyên, bị cáo này nói bộ sách 4 quyển do bị cáo Lê Tùng Vân viết là bộ sách “siêu quần bách chúng”... Đến phần tự bào chữa của mình, bị cáo Lê Tùng Vân nói: “Bây giờ tôi nằm võng suốt, ai muốn gặp đều phải tự đến thì làm gì tôi ph.ạ.m t.ội được. Gia đình chúng tôi có những người tài năng, HĐXX không tin nói Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương lên trước tòa vài phút làm được một bài thơ...”. #TYVN

KHÔNG NHỮNG CHĂM TẬP GYM, THẦY TRÒ "TỊNH THẤT BỒNG LAI" CÒN GIỎI LÀM THƠ...

Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên từng bào chữa trước tòa rằng, "thầy ông nội" Lê Tùng Vân có viết một tác phẩm dài 20.000 câu thơ và truyền dạy cho các đệ tử tại "Tịnh thất Bồng Lai". “Đây là một tuyệt đại tác phẩm và đủ khả năng đoạt giải Nobel văn chương thế giới. Sư phụ Lê Tùng Vân rất tài năng...”

Còn trong phần tự bào chữa của bị cáo Nhị Nguyên, bị cáo này nói bộ sách 4 quyển do bị cáo Lê Tùng Vân viết là bộ sách “siêu quần bách chúng”...

Đến phần tự bào chữa của mình, bị cáo Lê Tùng Vân nói: “Bây giờ tôi nằm võng suốt, ai muốn gặp đều phải tự đến thì làm gì tôi ph.ạ.m t.ội được. Gia đình chúng tôi có những người tài năng, HĐXX không tin nói Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương lên trước tòa vài phút làm được một bài thơ...”.
#TYVN
Được tài trợ