Kinh doanh là phải sáng tạo không ngừng nghỉ :v :v :v

Kinh doanh là phải sáng tạo không ngừng nghỉ :v :v :v
Được tài trợ