LẠI LÀ ẤN ĐỘ 🥲 Ngày 8/6, Bộ trưởng giao thông vận tải Ấn Độ cho biết, cơ quan đường cao tốc quốc gia (NHAI) nước này đã thiết lập kỷ lục Guinness khi làm 75 km đường cao tốc chỉ trong 105 giờ 33 phút. Công trình bắt đầu từ 7h27 sáng 3/6 và kết thúc lúc 17h ngày 7/6, tổng cộng chưa đến 5 ngày. Theo truyền thông Ấn Độ, tổng số 800 nhân viên và 700 công nhân, bao gồm các kỹ sư, nhân viên an toàn và nhân viên khảo sát của NHAI và công ty tư nhân Raj Path Infracon đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn kỷ lục. Trước đó, kỷ lục làm được đoạn đường dài nhất trong thời gian ngắn nhất thuộc về Qatar với 10 ngày làm ra 27,25km đường cao tốc.

LẠI LÀ ẤN ĐỘ 🥲

Ngày 8/6, Bộ trưởng giao thông vận tải Ấn Độ cho biết, cơ quan đường cao tốc quốc gia (NHAI) nước này đã thiết lập kỷ lục Guinness khi làm 75 km đường cao tốc chỉ trong 105 giờ 33 phút.

Công trình bắt đầu từ 7h27 sáng 3/6 và kết thúc lúc 17h ngày 7/6, tổng cộng chưa đến 5 ngày. Theo truyền thông Ấn Độ, tổng số 800 nhân viên và 700 công nhân, bao gồm các kỹ sư, nhân viên an toàn và nhân viên khảo sát của NHAI và công ty tư nhân Raj Path Infracon đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn kỷ lục.

Trước đó, kỷ lục làm được đoạn đường dài nhất trong thời gian ngắn nhất thuộc về Qatar với 10 ngày làm ra 27,25km đường cao tốc.
Được tài trợ