LÁI XE BAN ĐÊM, TÀI XẾ Ú Ớ ĐÂM HỎNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA 🥴 Mới đây vừa xảy ra sự việc vô cùng ảo giác khi Thành cổ Tuyên Quang - Di tích lịch sử cấp Quốc Gia chả hiểu đi đứng kiểu gì mà đâm xầm vào 1 chiếc xe con (nghi là Huynh Đai) khiến cả đầu xe lẫn mặt bác xế đều méo xèo xẹo. Không có thiệt hại về người nhưng nhiều nhân chứng tại hiện trường đang đề nghị thổi nồng độ còn ngay với cái Thành cổ vì trần đời chỉ có kẻ say mới đi chặn đầu ô tô! Ảnh: Bùi Duy Hòa -Tiểu Lý Phi Down- #Beatvn #news

LÁI XE BAN ĐÊM, TÀI XẾ Ú Ớ ĐÂM HỎNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA 🥴

Mới đây vừa xảy ra sự việc vô cùng ảo giác khi Thành cổ Tuyên Quang - Di tích lịch sử cấp Quốc Gia chả hiểu đi đứng kiểu gì mà đâm xầm vào 1 chiếc xe con (nghi là Huynh Đai) khiến cả đầu xe lẫn mặt bác xế đều méo xèo xẹo.

Không có thiệt hại về người nhưng nhiều nhân chứng tại hiện trường đang đề nghị thổi nồng độ còn ngay với cái Thành cổ vì trần đời chỉ có kẻ say mới đi chặn đầu ô tô!

Ảnh: Bùi Duy Hòa
-Tiểu Lý Phi Down-
#Beatvn #news
Được tài trợ