Làm gì có chuyện có nhiều phụ nữ hơn nam giới trong nhà máy thực phẩm, không ai thương hại ngọc bích. mình không biết liệu gần nhà sẽ có nhiều đàn ông lớn tuổi hơn làm việc không.

Làm gì có chuyện có nhiều phụ nữ hơn nam giới trong nhà máy thực phẩm, không ai thương hại ngọc bích. mình không biết liệu gần nhà sẽ có nhiều đàn ông lớn tuổi hơn làm việc không. 
Được tài trợ