Lần ‘dấm đài’ nhớ đời nhất. Đây có lẽ là một trong những hậu quả sau khi say mà các trai xinh gái đẹp có thể gặp phải. Không biết có phải thất tình hay không mà cô gái áo đen trong có vẻ buồn thiu này đang quá chén, hậu quả khiến “mưa trong lòng” khó nói ra khiến ai xem cũng ngán ngẩm, bạn bè thì được thêm một kỷ niệm nhớ mãi không quên.

Lần ‘dấm đài’ nhớ đời nhất.

Đây có lẽ là một trong những hậu quả sau khi say mà các trai xinh gái đẹp có thể gặp phải. Không biết có phải thất tình hay không mà cô gái áo đen trong có vẻ buồn thiu này đang quá chén, hậu quả khiến “mưa trong lòng” khó nói ra khiến ai xem cũng ngán ngẩm, bạn bè thì được thêm một kỷ niệm nhớ mãi không quên.
Được tài trợ