“Lấy chồng phải 2h sáng dậy trang điểm vậy hả mọi người, em nghĩ là em dậy không nổi nên chắc em sẽ không lấy chồng đâu.”

“Lấy chồng phải 2h sáng dậy trang điểm vậy hả mọi người, em nghĩ là em dậy không nổi nên chắc em sẽ không lấy chồng đâu.”
Triệu Tử Ngọc
Triệu Tử Ngọc

Nguyên Trân

Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang

Lê Thị Thanh Nhàn 2h còn chưa ngủ thì khỏi lấy chồng đúng không bé 😔😔😔

Được tài trợ