Lê thơm Korla chín, ngọt và mọng nước.

Lê thơm Korla chín, ngọt và mọng nước. 
Được tài trợ