Loại sinh tố mới đang nổi rần rần bên Hàn dạo gần đây! Nhẹ độ, để lạnh uống thanh mát, hương biển 🤤 --- Soju vị mint choco cứ phải gọi là đỉnh của chóp: 👇👇👇 TRIỂN THÔI 🤣

Loại sinh tố mới đang nổi rần rần bên Hàn dạo gần đây! Nhẹ độ, để lạnh uống thanh mát, hương biển 🤤
---
Soju vị mint choco cứ phải gọi là đỉnh của chóp:  
👇👇👇
TRIỂN THÔI 🤣
Được tài trợ